Friday 18 November 2022

माणसं वाचताना..

2003 पासून Astrology consultation करत असल्यामुळे, वाचनाची आवड नसली तरी, माणसं वाचायची सवय लागली आहे. ह्यासंबधीच हा एक किस्सा...

2018 मधे आमचे एक फॅमिली फ्रेंड आमच्या घरी भेटायला आले होते. त्यांच्याबरोबर त्यांची आठवीत शिकणारी मुलगी देखील आली होती. गप्पांच्या ओघात त्यांच्या मुलीच्या चेहेऱ्यावरच्या हावभावांचं मी निरीक्षण करायला लागलो. तिची बोलण्याची ढब, हावभाव ह्या गोष्टीं बघितल्यावर तिची पत्रिका काय असेल ह्याचा मी विचार करू लागलो (मी तिची पत्रिका त्याआधी कधीही बघितली नव्हती) आणि अचानक माझ्या असं लक्षात आलं कि ह्या मुलीचं लवकरच affair होणार आहे आणि तो choice फारच वाईट असणार आहे. ती वेळ हे सगळं बोलायची नव्हती म्हणून काही दिवसांनी हि गोष्ट मी तिच्या आईवडिलांच्या कानावर घातली. वडिलांची reaction फारच casual होती, "आमची मुलगी आम्हाला सगळं सांगते, तसा काहीच problem नाहीये वगैरे", असा सुर होता पण आईने जरा गांभीर्याने घेतलं होतं. मी माझं काम केलं होत, माझ्यासाठी तो विषय तिथेच संपला.

मधे दोन वर्ष निघून गेली आणि अचानक मुलीच्या आईचा एके दिवशी मला फोन आला. सुर खूप चिंतेचा वाटतं होता, "तुम्हाला मुलीची पत्रिका दाखवायचीय, जरा बोलायचय", असं म्हंटल्यावर मी काय समजायचं ते समजलो.

Consultation च्या वेळेला मुलीच्या आईने सगळं खरं सांगायला सुरुवात केली, "मुलीचं अभ्यासात अजिबात लक्ष नाहीये, एका मुलाच्या प्रेमात पडलीय, तो मुलगा अत्यंत खालच्या दर्जाचा आहे. तुम्ही पूर्वी सांगितलं होतं म्हणून मी alert होते, आम्हाला संशय आल्यावर, आम्ही तिला खोदून खोदून विचारल्यावर तिने आता सगळं आम्हाला सांगितलंय. आता पुढे काय?". मी पत्रिका बघून "हे लग्न होणारं नाहीये, affair break होईल, पण शारीरिक संबंध येऊ शकतील, त्याबाबत काळजी घ्या, हे शेवटचं affair नाहीये, पुढेही होणार आहेत, या आणि अशा अनेक गोष्टीं सांगितल्या. काय करा, कसं वागा, काय काळजी घ्यावी, त्याबद्दल देखील सांगितलं.

काही गोष्टीं पत्रिका बघून कळतात आणि काही गोष्टीं पत्रिका बघायच्या आधीच कळतात, त्यापैकीच हा एक किस्सा. आणखी असे काही अनुभव आहेत, त्याविषयीं सुद्धा जसा वेळ मिळेल तसं लिहिनचं 😊

धन्यवाद 🙏
Astrologer Abhay Godse.
My website www.KPJyotish.com

तळटीप: हा लेख copy paste करायचा झाल्यास कृपया माझ्या नावासकटचं करावा 😊

No comments:

Post a Comment

माणसं वाचताना..

2003 पासून Astrology consultation करत असल्यामुळे, वाचनाची आवड नसली तरी, माणसं वाचायची सवय लागली आहे. ह्यासंबधीच हा एक किस्सा... 2018 मधे आमच...