Thursday 18 July 2013

घरातूनच पैसे हरवतात तेंव्हा.. 

 

ज्योतिषाकडे माणूस केव्हा येतो? किंवा ज्योतिषशास्त्राची मदत घ्यावी असा एखाद्या माणसाला केंव्हा वाटतं? प्रश्न जरी दोन असले तरी उत्तर मात्र एकच.. अडचण आल्यावर ! असेच एक जण माझ्याकडे आले, एरवी बाहेर ज्योतिषशास्त्राविषयी शंका घेणे आणि गरज पडली कि मात्र ज्योतिषाचा सल्ला घेणे अशी दुटप्पी वागणूक असणारे काही लोक असतात, हे देखील त्यापैकीच एक होते.. अशा लोकांचा मला थोडासा(?) रागच येतो.. पण हि व्यक्ती Client नसून चांगल्या ओळखीचीच असल्यामुळे त्यांना मी काही जास्त बोललो नाही.. असो !

ती व्यक्ती "अरे काही दिवसांपूर्वी मला एकाकडून मिळालेली एक रक्कम मी घरातल्याच एका
कपाटात नेहमीच्या कप्प्यात ठेवली होती आणि आता बघतो तर ती कुठेच मिळत नाही, ह्या बाबतीत पत्रिकेवरून आपल्याला काही कळू शकतं का?" मी म्हंटल "हो बघुया ना, पण मला जन्मतारीख, जन्मवेळ आणि जन्मठिकाणच लागेल" इथे एक मुद्दा सांगावासा वाटतो कि ९५% Astrologers हे असे प्रश्न, प्रश्नकुंडली वरूनच बघतात पण Somehow ह्या प्रश्नाची उतरं जन्मकुंडलीच देऊ शकेल अस मला खूप Strongly वाटत म्हणून मी असे प्रश्न नेहमी जन्मकुंडलीवरूनच बघतो. त्याप्रमाणे मी त्यांची जन्मकुंडली बघितली.. वाचकांच्या माहितीसाठी आणि विशेषत: ज्योतिष अभ्यासकांसाठी, त्यांची जन्मकुंडली खाली देत आहे..हा प्रश्न जुन २०१३ ला विचारला होता, त्या वेळेला ह्या पत्रिकेला शुक्र महादशा, राहू अंतर्दशा आणि शनी विदशा सुरु होती, जानेवारी २०१३ ते जुलै २०१३, प्रश्न विचारला तेंव्हा शनी वक्री होता, पण जन्मकुंडलीत शनि मार्गीच आहे आणि तो देखील लाभात, Cusp Chart मधे देखील मागे 10th house मधे जात नाही.. तसेच शनी बुधाच्या नक्षत्रात आहे, Cusp Chart मध्ये बुध 9th house मधे जात आहे So विदशा स्वामी शनी १,५,६,९,१०,११  या स्थानाचा कार्येश होतो, ११ चा बलवान कार्येश होतो, १२th house लागतच नाही म्हणजे पैसे मिळणार हे निश्चित, म्हणून मी त्यांना सांगितल कि नुकसान होणार नाही, पैसे मिळतील ! प्रश्न विचारला तेंव्हा शनि वक्री होता आणि शनी साधारण फेब्रुवारी २०१३ ला वक्री झाला होता आणि त्यांच्या पत्रिकेत शनीचा एवढा Strong संबंध होता म्हणून मी त्यांना विचारल कि पैसे Feb. २०१३ च्या आधी मिळाले होते कि नंतर? आणि पैसे मिळाले तेंव्हा शनिवार होता का? त्यावर ते म्हणाले कि साधारण फेब्रुवारी २०१३ च्या आसपास पैसे एकाला उधार दिले होते आणि त्यांनी ते परत आणून दिले आणि आणून दिले तो वार शनिवारच होता ! दुसरी गोष्ट, ह्या व्यक्तीची तूळ रास आहे म्हणजे साडेसाती देखील सुरु आहे, म्हणजे शनीचा सबंध परत परत येत होता, ह्या पत्रिकेत शनी विदशा ६ आणि ११ ची कार्येश होते, 6th house हे समोरच्या माणसाचे व्यय स्थान आणि 11th house हे लाभ स्थान, उसने दिलेले पैसे परत मिळाले होते आणि ते देखील शनी वक्री असताना म्हणजे शनी नुकसान नक्की करणार नाही, म्हणजे पैसे मिळणारच ह्या बाबतीत माझी खात्री झाली आणि आता शनी वक्री असल्यामुळे हा घोळ झाला आहे हे देखील कळलं म्हणून मी त्यांना म्हंटल कि पैसे नक्की मिळतील, नुकसान होणार नाही ! आणखी एक गोष्ट, शनीचा संबंध वयस्कर व्यक्तीशी आहे, त्यांच्या घरात स्वतः हि व्यक्ती सोडून दुसरी कोणी वयस्कर व्यक्ती नाही, So, पैसे शोधण्यासाठी ह्या व्यक्तीने स्वतःच पुढाकार घ्यावा, हे देखील आलंच !

शनी ८ जुलै ला मार्गी होत होता म्हणून त्याच्यानंतर पैसे मिळतील अस वाटतंय अस मी त्यांना सांगितल.. हा प्रश्न साधारण जून च्या दुसरया आठवडयात विचारला होता शनीचा संबंध असल्यामुळे उशीर होणार हे देखील ओघाने आलंच, इथे सुद्धा अंकशास्त्रानुसार ८ आकड्याचा संबंध शनीशी आहेच ! 

हे सगळ बोलणं झाल्यानंतर काही दिवस असेच निघून गेले आणि ९ जुलै ला त्यांचा मला सकाळी सकाळी फोन "अभय, Good Morning आणि Good News, पैसे मिळाले rather सापडले, ज्या कपाटात मी ठेवले होते त्याच कपाटात शोधता शोधता मिळाले" त्यावर मी "आता कळल ना ज्योतिषशास्त्र खरं असतं ते !" अस म्हणण्याचा मोह आवरत फक्त "अरे वा, बरं झालं, गुड" एवढच म्हंटल !

ता.क. : मी हा लेख लिहित असताना हीच व्यक्ती काही वेगळ्या कामासाठी माझ्याकडे येउन गेली, हा हि एक योगायोग !

अभय गोडसे

My Websites  www.Kpjyotish.com   www.AbhayGodse.com


My Facebook Profile  


 

Monday 8 July 2013

काही विचित्र Cases

काही विचित्र Cases

Astrology Consultation करत असताना काही विचित्र Cases देखील समोर येतात, काही काही Cases तर इतक्या विचित्र असतात कि आपण कधी ऐकलेल्या देखील नसतात. अशाच काही Cases बद्दल मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. 


पहिली Case :

हि Case खरोखरच खूप विचित्र आणि दुर्मिळ आहे. माझे एक परदेशस्थ Client. आई वडील आणि दोन मुलं, एक मुलगा एक मुलगी, सगळं अगदी व्यवस्थित सुरळीत सुरु होतं. दोघे मोठे झाल्यानंतर दोघांच्या लग्नासाठी स्थळं बघायला सुरुवात केली.… आणि आश्चर्य म्हणजे दोन्ही भावंडांची लग्न एकदम ठरली आणि एकाच वर्षी दोन्ही भावंडांची लग्न झाली. सगळे अगदी आनंदात होते.  लग्न झाल्यापासून दोन वर्षातच दोघांच्याहि Married Life मधे Problems सुरु झाले… पुढे खूपच प्रोब्लेम्स झाले आणि दोघांनीही (भावाने त्याच्या बायकोपासून आणि बहिणीने तिच्या नवऱ्यापासून ) घटस्फोट घ्यायचं ठरवलं आणि परत आश्चर्य असं कि दोघांचाही घटस्फोट एकाच वर्षी झाला ! आता तुम्हाला वाटेल कि हेच विचित्र आणि दुर्मिळ आहे ! हे तर आहेच पण खरी विचित्र आणि दुर्मिळ गोष्ट पुढे आहे. दोघांचा घटस्फोट झाल्यानंतर थोड्याच कालावधीत दोघांच्या Life Partners नी एकमेकांशी लग्न केल, म्हणजे भावाच्या बायकोने त्याच्या बहिणीच्या नवऱ्याशी लग्न केलं !


दुसरी Case :

एक Love Affair झालं आणि पुढे ते Break झालं अशी ढिगानी उदाहरणं आपण आपल्या आजूबाजूला बघतो, पण काही काही Couples चं लग्न होण्याचे योग नसले कि गोष्टी कुठल्या थरापर्यंत जाऊ शकतात याचं हे एक उदाहरण. माझा एक उत्तर भारतीय Client. तो २१-२२ वर्षांचा असताना एका मुलीशी त्याचं Affair झालं. पुढे आई वडिलांच्या Objection मुळे दोघांच लग्न होऊ शकलं नाही, affair break झालं आणि पुढे दोघांच लग्न वेगवेगळ्या व्यक्तींशी झालं,  त्यानंतर १० वर्षांचा काळ लोटला आणि अचानक त्या दोघांची पुन्हा एकदा योगायोगाने एका शहरात भेट झाली, परत दोघांचा Contact वाढला, बोलाचाली आणि भेटागाठी सुरु झाल्या.. परत दोघांना असं वाटू लागलं कि अजूनही आपल्याला एकमेकांबद्दल ओढ वाटते आहे, लहान असताना आई वडिलांच्या पुढे आपल काही चाललं नाही पण आता आपण अजूनही एकमेकांशी लग्न करू शकतो. ठरलं ! दोघांनीही आपापल्या जोडीदाराला घटस्फोट घेऊन एकमेकांशी लग्न करायचं ठरवलं.. दोघांनीही आपापला divoce file केला आणि काही काळानंतर दोघांचाही divorce झाला. त्यानंतर Divorce मिळाल्यापासून ते Remarriage हा जो काळ होता त्या काळात त्या मुलीचं त्या मुलाविषयी काहीतरी Misunderstanding झालं आणि त्या मुलीने त्याच्याशी लग्न करायला नकार दिला आणि आता ती मुलगी दुसरयाच एका मुलाशी लग्न करतेय आणि हा मुलगा तर आपल्या बायकोपासून घटस्फोट घेऊन बसलाय.. एकमेकांशी लग्न होण्याचे योग नसले तर गोष्टी कुठल्या थरापर्यंत जातात ह्याचंच हे एक दुर्मिळ उदाहरण .. 

अभय गोडसे

www.Kpjyotish.com

www.AbhayGodse.com


माणसं वाचताना..

2003 पासून Astrology consultation करत असल्यामुळे, वाचनाची आवड नसली तरी, माणसं वाचायची सवय लागली आहे. ह्यासंबधीच हा एक किस्सा... 2018 मधे आमच...