Monday, 8 July 2013

काही विचित्र Cases

काही विचित्र Cases

Astrology Consultation करत असताना काही विचित्र Cases देखील समोर येतात, काही काही Cases तर इतक्या विचित्र असतात कि आपण कधी ऐकलेल्या देखील नसतात. अशाच काही Cases बद्दल मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. 


पहिली Case :

हि Case खरोखरच खूप विचित्र आणि दुर्मिळ आहे. माझे एक परदेशस्थ Client. आई वडील आणि दोन मुलं, एक मुलगा एक मुलगी, सगळं अगदी व्यवस्थित सुरळीत सुरु होतं. दोघे मोठे झाल्यानंतर दोघांच्या लग्नासाठी स्थळं बघायला सुरुवात केली.… आणि आश्चर्य म्हणजे दोन्ही भावंडांची लग्न एकदम ठरली आणि एकाच वर्षी दोन्ही भावंडांची लग्न झाली. सगळे अगदी आनंदात होते.  लग्न झाल्यापासून दोन वर्षातच दोघांच्याहि Married Life मधे Problems सुरु झाले… पुढे खूपच प्रोब्लेम्स झाले आणि दोघांनीही (भावाने त्याच्या बायकोपासून आणि बहिणीने तिच्या नवऱ्यापासून ) घटस्फोट घ्यायचं ठरवलं आणि परत आश्चर्य असं कि दोघांचाही घटस्फोट एकाच वर्षी झाला ! आता तुम्हाला वाटेल कि हेच विचित्र आणि दुर्मिळ आहे ! हे तर आहेच पण खरी विचित्र आणि दुर्मिळ गोष्ट पुढे आहे. दोघांचा घटस्फोट झाल्यानंतर थोड्याच कालावधीत दोघांच्या Life Partners नी एकमेकांशी लग्न केल, म्हणजे भावाच्या बायकोने त्याच्या बहिणीच्या नवऱ्याशी लग्न केलं !


दुसरी Case :

एक Love Affair झालं आणि पुढे ते Break झालं अशी ढिगानी उदाहरणं आपण आपल्या आजूबाजूला बघतो, पण काही काही Couples चं लग्न होण्याचे योग नसले कि गोष्टी कुठल्या थरापर्यंत जाऊ शकतात याचं हे एक उदाहरण. माझा एक उत्तर भारतीय Client. तो २१-२२ वर्षांचा असताना एका मुलीशी त्याचं Affair झालं. पुढे आई वडिलांच्या Objection मुळे दोघांच लग्न होऊ शकलं नाही, affair break झालं आणि पुढे दोघांच लग्न वेगवेगळ्या व्यक्तींशी झालं,  त्यानंतर १० वर्षांचा काळ लोटला आणि अचानक त्या दोघांची पुन्हा एकदा योगायोगाने एका शहरात भेट झाली, परत दोघांचा Contact वाढला, बोलाचाली आणि भेटागाठी सुरु झाल्या.. परत दोघांना असं वाटू लागलं कि अजूनही आपल्याला एकमेकांबद्दल ओढ वाटते आहे, लहान असताना आई वडिलांच्या पुढे आपल काही चाललं नाही पण आता आपण अजूनही एकमेकांशी लग्न करू शकतो. ठरलं ! दोघांनीही आपापल्या जोडीदाराला घटस्फोट घेऊन एकमेकांशी लग्न करायचं ठरवलं.. दोघांनीही आपापला divoce file केला आणि काही काळानंतर दोघांचाही divorce झाला. त्यानंतर Divorce मिळाल्यापासून ते Remarriage हा जो काळ होता त्या काळात त्या मुलीचं त्या मुलाविषयी काहीतरी Misunderstanding झालं आणि त्या मुलीने त्याच्याशी लग्न करायला नकार दिला आणि आता ती मुलगी दुसरयाच एका मुलाशी लग्न करतेय आणि हा मुलगा तर आपल्या बायकोपासून घटस्फोट घेऊन बसलाय.. एकमेकांशी लग्न होण्याचे योग नसले तर गोष्टी कुठल्या थरापर्यंत जातात ह्याचंच हे एक दुर्मिळ उदाहरण .. 

अभय गोडसे

www.Kpjyotish.com

www.AbhayGodse.com


No comments:

Post a Comment

माणसं वाचताना..

2003 पासून Astrology consultation करत असल्यामुळे, वाचनाची आवड नसली तरी, माणसं वाचायची सवय लागली आहे. ह्यासंबधीच हा एक किस्सा... 2018 मधे आमच...